PRISER

De bedste priser:

Lovpligtig undervisning omfatter:
Teori, Manøvrebane, 16 køre-lektioner a 45 min, og glatførekørsel på  køreteknisk anlæg........... 11.490  kr.

Desuden skal der påregnes udgifter til:
Lægeerklæring og billede............ca. 400  kr
Førstehjælps kursus...................      .525  kr
Prøvegebyr for teori og køreprøve..   600  kr
Lån af bil til køreprøven                     450 kr Der kan være individuelle behov for ekstra kørelektioner udover de 16 lovpligtige, for at kunne opfylde de krav politiet stiller til køreprøven.
Ekstra kørelektioner: a 60 min! ..........................................................................................450  kr
Generhvervelse:
Fleksibel undervisning gennemføres ud fra dine forudsætninger.
Undervisningen i teori og kørsel i trafikken, for hurtigt igen at erhverve kørekortet.
Teori:  1500 kr.                    Kørelektion:  450  kr.
Særlig køreundervisning i forbindelse med kørsels forbud:      5500  kr
Rutinetimer-Genopfriskning:    450  kr pr. time.
Fleksibel undervisning:
Der er ingen faste dage for  teoriundervisning, og du vælger selv tidspunktet for hvornår på dagen dine køretimer skal gennemføres. Det kan også være efter kl. 16 og i weekenden.